Možnosti využitia Snoezolen zážitkovej miestnosti pre deti, dospelých, tehuľky, dojčiace maminy i celé rodinky:

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov.
Tieto prvky môžu pôsobiť na najrôznejšie oblasti vnímania uvoľňujúco, ale aj stimulujúco. Táto cielene vytvorená ponuka zmyslových podnetov “riadi a usmerňuje stimuláciu, prebúdza pozornosť, navodzuje pocit pohody a uspokojenia, vyvoláva spomienky, vplýva na vzťahy, zbavuje strachu a evokuje pocit istoty a bezpečia.

Ciele Snoezelenu sa stanovujú na základe predchádzajúcej diagnostiky a problémov konkrétneho klienta.

Vo všeobecnosti cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti klienta. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom/rodičom. V pedagogickej praxi môže Snoezelen slúžiť ako opatrenie zamerané na podporu procesu výchovy a vzdelávania.


(http://3lobit.sk/snoezelen/snoezelen-prostredie/co-je-snoezelen/)

Využite našej zážitkovej miestnosti pre rodinky

 V tomto príjemnom multisenzorickom prostredí môžete spoločne s rodinou stráviť príjemné voľnočasové chvíľe. 

Polihujete pod hviezdnym nebom a inými, podľa vašich potrieb nastavenými svetelnými efektami,  s príjemnou hudbou či relaxačnou nahrávkou v pozadí.

Vodný difúzer zvlhčí Vaše dýchacie cesty  a vôňa podľa Vášho výberu umocní pocit zážitku.  

Vaše deti sa spoločne s Vami učia relaxácii a prežitku prítomného okamihu. Môžu tráviť čas v suchom bazéne či si uvedomovať svoje telo v priestore na húpacom vaku. V prípade potreby, podľa veku dieťaťa,  pripravíme senzorickú hračku alebo aktivitu na rozvoj zmyslov bez toho aby sme porušili atmosféru miestnosti.

Individuálne môžte v rámci miestnosti ďalej využívať nahrievanie chrbta či vibračnú masáž chodidiel.

Dospelým je tiež k dispozícii pohodlné hojdacie kreslo.

Využite miestnosti pre tehuľky:

Ako priestor na rozptýlenie, relaxáciu a kontrolu prostredia, odbúranie predporodného stresu.
Pri blížiacom sa termíne môžme pomocou farebného prenastavenia pomôct žene nastaviť sa na dieťatko, naladiť sa na svoje telo a na pôrod.

Využite miestnosti pre popôrodný bonding, kontakt koža na kožu:

Ak ste z nejakých príčin nemohli ihneď po pôrode ostať s dieťatkom v neprerušovanom kontakte alebo ste si vy alebo vaše dieťatko odniesli z pôrodu negatívne pocity, dajte šancu našej zážitkovej miestnosti už v prvých týždňoch života maličkého ,kde pri jemnom osvetlení, v polohe Vám príjemnej, v kontakte koža na kožu, spolu s vašim dieťatkom a partnerom môžte precítiť lásku, vyplaviť negatívne spomienky, komunikovať s partnerom a porozumieť signálom dieťatka, zlepšiť dojčenie a prehĺbiť vzájomný vzťah a pochopiť krásu kontaktného rodičovstva.
Časovo neohraničené, bez rušivých vplyvov okolia.

Využitie pre dojčiace mamičky:

Využívanie multisenzorického prostredia má pozitívny efekt na matku i dieťa, a može pomôcť pri prekonaní počiatočných problémov pri kojení.

"Možnosť využiť Snoezelen miestnosť v začiatočnej fáze kojenia dieťaťa bola pre matky pozitívnou skúsenosťou. Pre mnohé bola táto skúsenosť v Snoezelen miestnosti bodom zlomu, ktorý preklenul počiatočné problémy s kojením. Matky tu nadobudli sebadôveru spojenú s pozitívnymi prejavmi dieťaťa pri kojení. Matky, ktorých dieťa bolo nepokojné zaznamenali v Snoezelen miestnosti zlepšenie jeho prejavov, spokojnosť a utíšenie.
Pozitívna skúsenosť s kojením dieťaťa v Snoezelen miestnosti uľahčuje matkám prvotné fázy kojenia. Je viac pravdepodobné, že spokojná a oddýchnutá matka bude úspešná v počiatočnej fáze kojenia, jej dieťa bude pokojné a matka si tak dokáže vypestovať sebadôveru v tom, že dokáže úspešne kojiť a uspokojovať potreby svojho dieťaťa."

(Štúdia :HAUCK, Y.L.; SUMMERS, L.; WHITE, E.;  JONES, CH. 2008. A qualitative study of Western Australian women’s perceptions of using a Snoezelen room for breastfeeding during their postpartum hospital stay. In: Internationl Breastfeeding Journal, 2008, 3:20. ISSN 1746-4358)


Využitie miestnosti pri terapii bábätiek a detí:

Snoezelen miestnosť využívame aj ako doplnok k samotnej terapii bábätiek a detí.
Pozitívne vplýva na na rozvoj zmysloveho vnimania, regulaciu svaloveho tonusu a teda priamo stimuluje psychomotorický vývoj dieťatka. 
Zlepšuje schopnosť relaxácie a uvoľnenia, ale zároveň môže pôsobiť aj stimulačne podľa výberu podnetov.
Znižuje agresivitu, redukuje stres, rozvíja komunikáciu a predstavlivosť.
V neposlednom rade pozitívne vplýva na zlepšenie vzťahu medzi dieťaťom a terapeutom.

Využitie miestnosti na redukciu stresu a nabudenie vnútornej samoliečiacej sily organizmu:

Využitie pre ženy, matky i rodinných príslušníkov vystavených stresovým situáciám, ktorý v senzorickom prostredí uvoľnia svoju namahanú myseľ, sústredia sa sa za pomoci relaxačných autogénnych nahrávok na svoj dych a precítenie svojho tela, čo vedie k celkovému zlepšeniu stavu celého organizmu.